Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Aenmerckingen Van Religie En Staet : Op d'uytschryvinge van 't gebodt, vanden algemeenen Bid-dagh, ende Vast-dagh, bevolen ende inghestelt door die Rebelle Staten op den 24. deser teghenwoordige Maent Oost 1633. Waer door men by provisie sal mogen sien, hoe groot ongelijck dat den vyant heeft, van ons eenighe overtredinghe, vande handelinge vanden Treves toe te schryven, aengesien hy dien selfs leelijck heeft geschent, op hope, van door gewelt van wapenen de Catholijcke Religie, ende zijne Majesteyts saecken, in dese Nederlanden onder de voeten te brenghen. Voor-ghehouden Aen alle Catholijcke ghetrouwe Inghesetenen
PublishedBrussel, 1633
Description[16] Bl. : Titelvignette, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Bededag in de Spaanse Nederlanden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4314
Enthält außerdem: Bevel ende ghebodt van eenen gemeynen Vast-dagh ende Bid-dagh gesonden by de Rebelle Staten aen allle heur Steden
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Naer de Copye, Ghedruckt tot Brussel, Anno M.DC.XXXIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 4314 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2514 ; STCN 159849977 ; USTC 1018630
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409520 
Files
Aenmerckingen Van Religie En Staet [8.94 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0