Title / Description
Aenmerckingen Van Religie En Staet : Op d'uytschryvinge van 't gebodt, vanden algemeenen Bid-dagh, ende Vast-dagh, bevolen ende inghestelt door die Rebelle Staten op den 24. deser teghenwoordige [...]. Brussel, 1633