Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Aen-merckinge Op de Propositie vanden Ambassadeur Peckius. Inhoudende een kort verhael van de wreedtheyd ende bedriegerije vanden Spaenschen Koning ende zynen Raed aen dese Landen bewesen, ende de rechtvaerdigheyd van onsen Oorlogh daer tegen : Tot openinge vande consequentie die den eysch in die Propositie gedaen, met sich treckt, ende vande billickheyd der Resolute Antwoorde by de Hoog: Mog: Heeren Staten Generael saer op ghegheven. Seer noodigh in deser tyd van alle Staten ende Gesintheden van Menschen t'harer waerschouwinge gelesen ende overwogen te worden
PublishedAmstelredam : Brant, 1621
Description58 S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Onderhandelingen en gevoelens over de Vrede". - Petrus Peckius de Jonge, ambassadeur en diplomaat, werd bekend door zijn (vruchteloze) pogingen voor de verlenging van het Twaalfjarig Bestand in 1621.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3196
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T' Amstelredam, Voor Marten Jansz. Brant, Boeckverkooper, wonende inde Grave-straet, by de Nieuwe-kerck, inde Gereformeerde Catechismus. 1621.
Bibl. ReferenceKnuttel 3196 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1837 ; STCN 850680816
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409287 
Files
Aen-merckinge Op de Propositie vanden Ambassadeur Peckius. Inhoudende een kort verhael van de wreedtheyd ende bedriegerije vanden Spaenschen Koning ende zynen Raed aen dese Landen bewesen, ende de rechtvaerdigheyd van onsen Oorlogh daer tegen [17.23 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0