Title / Description
Aen-merckinge Op de Propositie vanden Ambassadeur Peckius. Inhoudende een kort verhael van de wreedtheyd ende bedriegerije vanden Spaenschen Koning ende [...] : Tot openinge vande consequentie die den eysch in die Propositie gedaen, met sich treckt, ende vande billickheyd der Resolute Antwoorde by de Hoog: Mog: [...]. Amstelredam : Brant, 1621