Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Trou-hertige Aenwysinge Van Theologische Redenen, waerom het immers so seer van de syde der Remonstranten, als van de syde der Ghereformeerde Kercken, onmoghelijck is te treden in Vrede-handelinghe tot vereeniginghe der Remonstranten met de Gereformeerde Kercke : Toegeschreven Den Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant, die desen Somer sullen gehouden werden tot Dordrecht ende tot Haerlem / Door Johannes Cloppenburch, Kercken-Dienaer tot Amstelredam
AuthorCloppenburg, Johannes
PublishedAmstelredam : Brandt : Ravesteyn, 1627
Description15 S. : Druckerm., Vignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Met Approbatie van de Amsterdamse Kerkenraad, gedagtekend 17 Juni 127".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3760
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T' Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeckverkooper, wonende aen de Nieuwe Kerck, inde Gereformeerde Catechismus, 1627. - Kolophon: T' Amstelredam, Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn. Anno 1627.
Bibl. ReferenceKnuttel 3760 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2185 ; STCN 850684234
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409047 
Files
Trou-hertige Aenwysinge Van Theologische Redenen, waerom het immers so seer van de syde der Remonstranten, als van de syde der Ghereformeerde Kercken, onmoghelijck is te treden in Vrede-handelinghe tot vereeniginghe der Remonstranten met de Gereformeerde Kercke [4.73 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0