Title / Description
Trou-hertige Aenwysinge Van Theologische Redenen, waerom het immers so seer van de syde der Remonstranten, als van de syde der Ghereformeerde Kercken, [...] : Toegeschreven Den Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant, die desen Somer sullen gehouden werden tot Dordrecht ende tot Haerlem / Door Johannes Cloppenburch, Kercken-Dienaer tot Amstelredam. Amstelredam : Brandt : Ravesteyn, 1627