Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Oordeel Der E. E. Professoren der H. Theologie tot Leyden, Van seker Boexken, dat Anthonius Hornhovius, Predicant tot Emmenes, heeft doen drucken, ende aen de Hoog: Mog: H: H: Staten Generael, als mede aenden Doorl. Prince van Oraengien over gegeven, ende naderhant, tegen d'intentie van hare Hoog: Mog:, publyckelijck is vercost : Waer inne de Heeren Professoren ... aenwysen, hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen of wegen tot Vrede ende Accomodatie, die de selve Hornhovius in dat zijn Boexken voorslaet ; Uyt de Latynsche inde Nederlantsche tale getrouwelyck over geset. Met een Voor-Reden, waerinne ... voorslagen van Moderatie, ... gediscoureert wort. Seer dienstigh ende noodigh, ... gelesen ende wel overwogen te worden
ParticipantsPolyander a Kerckhoven, Johannes ; Rivet, André ; Walaeus, Antonius ; Thysius, Antonius
PublishedAmstelredam : Brandt, 1626
Description21 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Gedagtekend 24. Mei 1626 en door de vier Hoogleraren (Polyander, Rivetus, Walaeus, Thysius) ondertekend".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3693
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T' Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeckverkooper, wonende aende Nieuwe Kerck, inde Gereformeerde Catechismus, 1626.
Bibl. ReferenceKnuttel 3693 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2143 ; STCN 850686822
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408938 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10177247-2 
Files
Oordeel Der E. E. Professoren der H. Theologie tot Leyden, Van seker Boexken, dat Anthonius Hornhovius, Predicant tot Emmenes, heeft doen drucken, ende aen de Hoog: Mog: H: H: Staten Generael, als mede aenden Doorl. Prince van Oraengien over gegeven, ende naderhant, tegen d'intentie van hare Hoog: Mog:, publyckelijck is vercost [5.97 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0