Titel / Beschreibung
Oordeel Der E. E. Professoren der H. Theologie tot Leyden, Van seker Boexken, dat Anthonius Hornhovius, Predicant tot Emmenes, heeft doen drucken, ende [...] : Waer inne de Heeren Professoren ... aenwysen, hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen of wegen tot Vrede ende Accomodatie, die de selve Hornhovius [...]. Amstelredam : Brandt, 1626