Go to page

Bibliographic Metadata

Title
T'werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de Gevluchte Vreemdelinghen, haer radende hunne Magistraten (die haer ontfangen ende beschermt hebben) te gehoorsamen, ende de weldaden te gedencken die zy deur haer genoten hebben. Anno 1618 : [... Schickt u na den tijdt. Finis.] / de Brouwer
AuthorBrauwer, Marijn de
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description[2] Bl. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Dit tractaatje ondertekend met de spreuk: Schickt u na den tijdt, in 6 coupletten, met het refrein: Wat stercke beenen zijn 't, die weelde connen draghen, lokt o.a. de twee tegenschriften uit, beschreven in Tiele 1550 en 1551. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Sp. 191/192: "waarin hij het voorstelde of de Calvinisten slechts vlaamse en brabantse vluchtlingen waren, die hier te lande tot welstand gekomen, thans oproerig werden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2746
Bibl. ReferenceKnuttel 2746 ; STCN 861400011 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1605
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408799 
Files
T'werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de Gevluchte Vreemdelinghen, haer radende hunne Magistraten (die haer ontfangen ende beschermt hebben) te gehoorsamen, ende de weldaden te gedencken die zy deur haer genoten hebben. Anno 1618 [1.66 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0