Title / Description
T'werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de Gevluchte Vreemdelinghen, haer radende hunne Magistraten (die haer ontfangen ende [...] : [... Schickt u na den tijdt. Finis.] / de Brouwer. [S.l.] : [S.n.], 1618