Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Concept, waer naer den Doorluchtighen Hoochgheboren Furst Mauritius Van Nassouwen, Prince van Orangien, ... Als Gouverneur ende Stadthouder vande Stadt, Steden ende Lande van Utrecht, op den xxiiij. Julij 1618. : Neffens die Gecommiteerdens vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael, met approbatie van de Mog: Heeren Staten s'Lants van Vtrecht binnen de voorsz. Stadt ghestelt heeft, een Vroetschappe van veertich Personen, die welcke haer daer naer int verkiesen vande Burgemeesters, Schepenen ende Raden ofte Vroetschappen, voorts aen sullen hebben te reguleren
AuthorMaurits <Oranje, Prins>
Published[S.l.] : [S.n.], 1627 [i.e. 1621]
Description[4] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Verandering der regering te Utrecht". - "Op het concept, dat door een voorbericht wordt voorafgegaan, volgt nog: Ampliatie, Interpretatie ende Dressement vande voorsz. concepte, gedagtekend 16 September 1619; en twee missiven van Prins Maurits aan Jonker Johan van Zuylen, van der Haer, Schout der Stadt Utrecht, 26 September en 9 October 1620
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
STCN: Amplified by the States General and the Prince of Orange 16-09-1619 Some copies pen-corrected from 1627 into 1621.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt voor een Liefhebber der Privilegie ende Vryheyt, Int Jaer 1627 [!].
Bibl. ReferenceWulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1580 ; STCN 109719352
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408725 
Files
Concept, waer naer den Doorluchtighen Hoochgheboren Furst Mauritius Van Nassouwen, Prince van Orangien, ... Als Gouverneur ende Stadthouder vande Stadt, Steden ende Lande van Utrecht, op den xxiiij. Julij 1618. [2.5 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0