Title / Description
Maurits <Oranje, Prins>: Concept, waer naer den Doorluchtighen Hoochgheboren Furst Mauritius Van Nassouwen, Prince van Orangien, ... Als Gouverneur ende Stadthouder vande Stadt, [...] : Neffens die Gecommiteerdens vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael, met approbatie van de Mog: Heeren Staten s'Lants van Vtrecht binnen de voorsz. Stadt [...]. [S.l.] : [S.n.], 1627 [i.e. 1621]