Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Vreden-clacht, Aen alle die vereenichde Nederlanden. Waer in den Vrede haer beclaecht datse onder den schijn van Vrede ofte Trevis, beyde uyt die Kerckelijcke ende Burgerlijcke regeringhe verdreven ende verbannen wort : Waer door onse Landen, Provincien, ende Steden [die Godt door Kerckelycke en Poleteycke eendracht soo ghenadelyck langhe Iaren gheseghent, ende teghen alle bloedige Tirannye onser vyanden beschermt ende bewaert heeft] nu met een groote verwoestinghe ooghschynelyck op 't hooghste gedreycht werden. Alles ter eeren Gods, ... / Door G. A. [i.e. Godeschalcus Aeltius]
VerfasserAeltius, Godeschalcus
Erschienen[S.l.] : [S.n.], 1618
Umfang[1] Blatt, 18 Seiten ; 4
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
1e dr.: Querela pacis, dat is Vreden-clacht.
Tiele: "Dit stuk is reeds vroeger geschreven, doch nu eerst gedrukt".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2656
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt voor alle Lief-hebbers, die de waerheyt ende t' welvaren des Vaderlants voorstaen. Anno 1618.
Bibl. ReferenzKnuttel 2656 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1489 ; STCN 861362853
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408604 
Dateien
Vreden-clacht, Aen alle die vereenichde Nederlanden. Waer in den Vrede haer beclaecht datse onder den schijn van Vrede ofte Trevis, beyde uyt die Kerckelijcke ende Burgerlijcke regeringhe verdreven ende verbannen wort [5.76 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF-Manifest
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0