Title / Description
Vreden-clacht, Aen alle die vereenichde Nederlanden. Waer in den Vrede haer beclaecht datse onder den schijn van Vrede ofte Trevis, beyde uyt die Kerckelijcke [...] : Waer door onse Landen, Provincien, ende Steden [die Godt door Kerckelycke en Poleteycke eendracht soo ghenadelyck langhe Iaren gheseghent, ende teghen [...] / Door G. A. [i.e. Godeschalcus Aeltius]. [S.l.] : [S.n.], 1618