Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe Hooghe, ende Mogende Heeren||, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden : Mitsgaders Aen de Doorluchtighe, ... Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vtrecht, Vrieslant, Stadt Groningen ende Ommelanden, int particulier. Overghegheven ter Vergaderinghe vande ... Staten generael der vereenichde Nederlanden, opten 30. Mey: Anno 1618 / Door den Heere Ambassadeur Franchoys van Aerssens
AuthorAerssen, François van
Published[S.l.] : Marten Arentz, 1618
Description24 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Tiele: "Andere druk. Op blz. 24, l. 24 staat Nooteelen in plaats van Notelen". "Tegen de ontdekking van de valse Spaanse Jesuitische praktijken van van der Myle". "Strijdschriften tussen Aerssens en Van der Myle gewisseld".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2640
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt voor Marten Arentz, Anno 1618. - Text teilw. niederländ. in Fraktur, teilw. franz. - Signaturformel: A-C4. - Titelblatt, nur Zeilen 12-14 in Fraktur.
Enthält außerdem auf S. 24: Extract uyt de Noteelen ofte Resolutien vande Mog. Hee-||ren Staten van Zeelandt, den 20. November 1613.
LanguageDutch ; French
Bibl. ReferenceKnuttel 2640 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1476 ; STCN 862251427
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408504 
Files
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe Hooghe, ende Mogende Heeren||, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden [7.73 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0