Titel / Beschreibung
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe Hooghe, ende Mogende Heeren||, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden : Mitsgaders Aen de Doorluchtighe, ... Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vtrecht, Vrieslant, Stadt Groningen ende Ommelanden, int [...] / Door den Heere Ambassadeur Franchoys van Aerssens. [S.l.] : Marten Arentz, 1618