Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ontdeckinge Vande valsche Spaensche Jesuijtische Practijcke: Ghebruyckt jeghens eenighe vande beste Patriotten, ende ghetrouste Dienaren van t' Landt : by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een geintituleert, Noodtwendigh ende levendigh Discours &c. Het ander, Practijcke vanden Spaenschen Raedt &c. / Inghestelt by een Liefhebber vande Waerheydt, ende van het Vaderlandt [i.e. Cornelis van der Myle]
AuthorMyle, Cornelis van der
Publisheds'Graven-Haghe : Jacobssen, 1618
Description34 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Zeile 3: Jesuijtische, Zeile in Fraktur.
Tiele: "De auteur van dit geschrift is Cornelis van der Mijle, Lid der Edelen van Holland, en zwager van Oldenbarnevelt".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2632
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: In s' Graven-Haghe, By Hillebrant Jacobssen, woonende aen de Marckt, Anno 1618.
Bibl. ReferenceKnuttel 2632 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1463 ; STCN 852477872
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408499 
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0