Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Krachteloose Donder van den Helschen Hondt, Tege[n] de naecte Waerheyt en t'eendrachtich verbondt. Waer in Vertoont wort al het principaelste dat in tsestich Jaren herwaerts ghepasseert is in desen teghenwoordighen Staet : Ende wat apparentelijck te verwachten staet in Duytschlant, Vranckrijck, Hispanien, Italien, Savoyen, Hongaryen, Bohemien, Moscovien, jae in Oost en West-Indien selfs: Maer wat Enghelandt, Denemarcken ende t'Vereenichde Nederlandt aengaet, die houden een oogh in't seyl
Published[S.l.] : [S.n.], 1614
Description1 ungezähltes gefaltetes Blatt, 8 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Hekelschrift tegen de Jezuiten, het Pausdom en de Spaanse partij, met uitslaande plaat van welke in de tekst de verklaring gegeven wordt. Aan het slot 16 dichtregels. Tijdsbepaling der uitgave: Pagina 8, Regel 12: Spinner, die tWeselken in sijn spinne-web (Wezel werd door Spinola in het begin van September 1614 ingenomen)".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2136
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer ons Heeren
Bibl. ReferenceKnuttel 2136 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1385 ; STCN 860283283
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408243 
Files
Krachteloose Donder van den Helschen Hondt, Tege[n] de naecte Waerheyt en t'eendrachtich verbondt. Waer in Vertoont wort al het principaelste dat in tsestich Jaren herwaerts ghepasseert is in desen teghenwoordighen Staet [4.56 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0