Titel / Beschreibung
Krachteloose Donder van den Helschen Hondt, Tege[n] de naecte Waerheyt en t'eendrachtich verbondt. Waer in Vertoont wort al het principaelste dat in tsestich [...] : Ende wat apparentelijck te verwachten staet in Duytschlant, Vranckrijck, Hispanien, Italien, Savoyen, Hongaryen, Bohemien, Moscovien, jae in Oost en West-Indien [...]. [S.l.] : [S.n.], 1614