Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een T'amen-sprekinge [!] ghehouden Tvsschen Een Predicant Der Calvinvs-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te sterven : Waer in Levendigh wert voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven de[n] mensche een voet ende oorsake geeft om Godlooselick te leven ende daer in te volherden, maer oock hoe de selve ten hooghsten hinderlicken is, om den sondaer tot de ware boetvaerdigheydt en berouw sijnder sonden te brenghen / [Henricus Slatius]
AuthorSlatius, Henricus
Published[S.l.] : [S.n.], 1619
Description38 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Hekelschrift op de Contra-Remonstranten, dat van alle stukken tegen hen geschreven zeker wel de meeste opgang maakte ... De schrijver is Henrik Slatius, vroeger predikant te Bleiswijk". Op blz. 38 vindt men ... het volgende: Noteert,Onderwijlen desen gepredestineerden dief onder druck was, zijnder voor den dach gecomen de Decreten van de Dortsche Synode ..."
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2978
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedrvckt In't Jaer ons Heeren, Anno 1619.
Bibl. ReferenceKnuttel 2978 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1677 ; STCN 037317377
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408199 
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0