Title / Description
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een T'amen-sprekinge [!] ghehouden Tvsschen Een Predicant Der Calvinvs-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om [...] : Waer in Levendigh wert voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven de[n] mensche een voet ende [...] / [Henricus Slatius]. [S.l.] : [S.n.], 1619