Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij. 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aen de Kercken ghesonden, omme de Ingesetenen deser Landen in ghestadighe verdeeltheden ende scheuringhe te houden : Ende De Sententie ter saecke van dien byden Hove van Hollant over eenighe van hemluyden ghewesen. Mitsgaders De Resolutie vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael daer op gevolcht, beyde in date den negenthiensten Julij 1619 ende des volgenden daeghs geexecuteert ; [... Ter Ordonnantie van de Hoogh-gehemelte Heeren Staten Generael ...]
Erschienens'Graven-Haghe : Wouw, 1619
Umfang[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Enthält: Acte vant gebesoigneerde binnen Rotterdam, den vijfden Martij Anno 1619. - Sententie Alsoo Adriaen van den Borre, gheweest Kercken-Dienaer van Leyden ... - Resolvtie De Staten Generael, der Vereeinighde Nederlanden ... Adriaen vanden Borre, geweest Kercken-dienaer tot Leyden ...
Tiele: "Verbanning der Remonstrantse predikanten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2948
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Eerst In S'Graven-Haghe. By Hillebrant Iacobssz, Ordinaris ende Ghesworen Drucker van de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant ende VVest-vrieslant, Anno 1619.
Bibl. ReferenzKnuttel 2948 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1655 ; STCN 852494904
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408099 
Dateien
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij. 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aen de Kercken ghesonden, omme de Ingesetenen deser Landen in ghestadighe verdeeltheden ende scheuringhe te houden [5.39 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0