Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aende Kercken ghesonde[n], omme de Ingesetenen deser Landen in gestadige verdeeltheden ende scheuringhe te houden : Ende De Sententie ter saecke van dien by den Hove van Hollandt over eenige van hemluyden ghevvesen. Mitsgaders De Resolutie vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten Julij 1619. ende des volgenden daeghs gheexecuteert ; [... Ter Ordonnantie van de Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael ...]
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1619
Description[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Enthält: Acte van 't ghebesoigneerde binnen Rotterdam, den vijfden Martij Anno 1619. - Sententie Also Adriaen va[n] den Borre, gheweest Kercken-Dienaer van Leyden ... - Resolvtie De Staten Generael der Vereeinighde Nederlanden ... Adriaen vanden Borre, geweest Kercken-dienaer tot Leyden ...
Tiele: "Verbanning der Remonstrantse predikanten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2947
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Eerst In S'Graven-Haghe. By Hillebrant Iacobssz, Ordinaris ende Ghesworen Drucker van de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant ende VVest-vrieslant, Anno 1619.
Bibl. ReferenceKnuttel 2947 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1655 ; STCN 852494742
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408084 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10278111-9 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10689862-4 
Files
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aende Kercken ghesonde[n], omme de Ingesetenen deser Landen in gestadige verdeeltheden ende scheuringhe te houden [4.88 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0