Title / Description
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aende Kercken [...] : Ende De Sententie ter saecke van dien by den Hove van Hollandt over eenige van hemluyden ghevvesen. Mitsgaders De Resolutie vande Ho. Mo. Heeren Staten [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619