Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Vraghe. Oft den Christenen oft Lidtmaten der Kercken, nae dat de waerheyt die welck sy voor den Heere belijden, stout ende vernietelijck is, verdoemt, ende de Leraers die de selfde in alle suyverheyt ende oprechticheyt hebben gheleert, uytgeworpen ende afgeset, in conscientie vry staet ghemeenschap in den wettelijcken Godsdienst te houden met den gene[n] die men nu Contra-Remonstranten noemt : ofte die de voorsz. condemnatie ofte uytstootinghe ghedaen ofte toe ghestaen hebben?
Published[S.l.] : [S.n.], 1619
Description[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Deze vraag wordt "rondelijk" met nee beantwoord en de redenen daarvoor in 't kort opgegeven. Het stuk is waarschijnlijk van een der gebannen Predikanten". "Geschriften der Remonstrantse ballingen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2970
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt in't Jaer 1619.
Bibl. ReferenceKnuttel 2970 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1669 ; STCN 861479750 ; STCV 3118327
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408078 
Files
Vraghe. Oft den Christenen oft Lidtmaten der Kercken, nae dat de waerheyt die welck sy voor den Heere belijden, stout ende vernietelijck is, verdoemt, ende de Leraers die de selfde in alle suyverheyt ende oprechticheyt hebben gheleert, uytgeworpen ende afgeset, in conscientie vry staet ghemeenschap in den wettelijcken Godsdienst te houden met den gene[n] die men nu Contra-Remonstranten noemt [4.98 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0