Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Sommier verhael van de wreede handelinghe der Bloet-dorstighe Calvinisten, ghepleeght teghen de Remonstranten buyten Rotterdam, op Sondagh voorleden den xx. October. 1619 : Mitsgaders, Vande groote Tierannije ende grouwelijcke Wreetheden, die in meer andere omligghende steden, van dese Suyvere Ghepredestineerde Broeders bedreven zijn. Hier is noch by gevoeght, Een nieu Liedeken, hoe dat het Dortsche Sinode, de Remonstranten soecken uyt te roeyen, die zy t' Oncruyt noemen
Published[S.l.] : [S.n.], 1619
Description16 S. : Titelvignette, Vignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Het Liedeken is een onbeduidend rijm in 9 coupletten". "Geschriften der Remonstrantse ballingen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2966
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedrvckt Int Jaer ons Heeren Jesu Christi. M.DC.XJX. Ende men vinse te Coope daerse veyl zijn.
Bibl. ReferenceKnuttel 2966 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1665 ; STCN 861480228
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408047 
Files
Sommier verhael van de wreede handelinghe der Bloet-dorstighe Calvinisten, ghepleeght teghen de Remonstranten buyten Rotterdam, op Sondagh voorleden den xx. October. 1619 [4.1 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0