Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Naerder Advijs Over de Conferentie tot Delff gehouden, aengaende het Remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser Landen opgheresen : Waer inne gehandelt wort: In wat voegen (tot opbouwinghe, ruste ende vrede in der Christelijcke Kercken) het verscheyden ghevoelen in de vijf poincten der Remonstranten soude moghen gheleert ende ghetollereert worden / T'samen ghestelt Door drie Dienaren des Goddelijcken Woorts, door last van de E.M. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ende haer E.M. oveghelevert den ixen. November, 1613 [Festus Hommius, Johannes Becius, Johannes Bogaert]
ParticipantsHommius, Festus ; Becius, Johannes ; Bogardus, Johannes
PublishedEnchuysen : Lenaertsz, 1615
Description56 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De Staten van Holland hadden de uitgave van dit geschrift dat door de drie Contra-Remonstrantse afgevaardigden op de Delftse Conferentie: Bogardus, Becius en Hommius was opgesteld, toen verboden, zodat die eerst in dit jaar plaats had". "Schriften over de Delftsche conferentie".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2188
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Enchuysen, Ghedruckt by Jacob Lenaertsz. Meyn, Boeck-vercooper op de Nieuwe straet int vergulden Schrijfboeck, Anno 1615.
Bibl. ReferenceKnuttel 2188 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1141 ; STCN 830571728
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407914 
Files
Naerder Advijs Over de Conferentie tot Delff gehouden, aengaende het Remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser Landen opgheresen [15.36 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0