Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Oratie Davidis Parei, Professoor in de Theologie tot Heydelbergh, van't Nationael Synodus tot Dordrecht : Midtsgaders Des selven oordeel, aengaende de vijf Remonstrantische Artijckelen / Ghedaen in't Latijn tot Heydelbergh den 1. Februarij, Anno 1619. VVt de Latijnsche Tale ghetrouwelijck over-gheset door Petrum Iacobi Austro-Silvium, Dienaer Iesu Christi, &c.
AuthorPareus, David
TranslatorSuyderwoude, Pieter Jacobsz
PublishedAmstelredam : Laurensz, 1619
Description35 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Andere druk dan Tiele 1595 met veranderde spelling en verdeling der regels. Blz. 3 heeft hier 19, daar 23 regels, behalve het opschrift." - "Nationale Synode te Dordrecht".
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
P.J. Austrosylvius i.e. P.J. van Suyderwoude.
Unterscheidungsmerkmal: Catchword A2: ghestelt.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: 't Amstelredam, By Hendrick Laurentsz. Boeckverkooper op't Water, in't Schrijf-boeck. Anno 1619. Met consent van mijn Heeren de Burgermeesteren der stadt Amsterdam.
Bibl. ReferenceWulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1651 ; Ausgabe nicht in Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten ; STCN 081373082
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407568 
Files
Oratie Davidis Parei, Professoor in de Theologie tot Heydelbergh, van't Nationael Synodus tot Dordrecht [9.96 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0