Go to page

Bibliographic Metadata

Title
VVtkomste ende Verthooninghe Van den Vtrechtschen Martelaer Iohannes VVtenbogaert : De welcke zijn eyghen Examen ende de volghende Sententie in't corte voorghesteldt zijnde, op het Toneel des Aerdtbodems voortgecomen is met een verhart voorhooft, waer inne obstinatelijck gheschreven staet, een op-schrift van zijn verkeerde noodighe ontschuldiginghe, over zyne Grove Lasteringen ende Beschuldiginghen die hy tegen Godes Kercke heeft begaen: welckers Register by een Chartabel noemt: draghende by Vtenbogaert voor op zijn borst zyne Privilegien / Door Vincent van Drielenburch, Lidtmaet der Kercke Godes, over het getuygenisse Iesu christi, gebannen uyt de Stadt, Steden ende Landen van Vtrecht
AuthorDrielenburch, Vincent van
PublishedAmsterdam : Brandt, 1616
Description97 Seiten, 1 ungezählte Seite ; 4 : Titelholzschnitt
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Twistschrift".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2276
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: t'Amsterdam, By Marten Jansz. Brandt, Boeckvercooper op't Water, op den hoeck vande Vrouwen-steech, inde Ghereformeerde Catechismus. Int Iaer ons Heeren, na d'Astronomische calculatie 1615. Ende na de Roomsche 1616.
Bibl. ReferenceKnuttel 2276 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1203 ; STCN 850172381
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407513 
Files
VVtkomste ende Verthooninghe Van den Vtrechtschen Martelaer Iohannes VVtenbogaert [29.77 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0