Title / Description
VVtkomste ende Verthooninghe Van den Vtrechtschen Martelaer Iohannes VVtenbogaert : De welcke zijn eyghen Examen ende de volghende Sententie in't corte voorghesteldt zijnde, op het Toneel des Aerdtbodems voortgecomen is met een verhart [...] / Door Vincent van Drielenburch, Lidtmaet der Kercke Godes, over het getuygenisse Iesu christi, gebannen uyt de Stadt, Steden ende Landen van Vtrecht. Amsterdam : Brandt, 1616