Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verclaringe Vande Heeren Burgermeesteren, Raden, ende Vroedtschappen der Steden van Amstelredam, Enckhuysen, Edam, en[de] Purmereynde, Mede-leden vande Vergaderinghe der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Waer by hare E.E. in't corte ende naecktelijck verthoonen de getrouw affectie, ... tot den welstant der landen, ende kercken van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende hoe verre d'authoriteyt van een Christelijcke Hooge Overicheyt inde iegenwoordige Kerckelijcke dissensien, ende andere Religions saecken, oock in 't doen emaneren, ofte veranderen van Kerckelijcke Ordren geexerceert behoort te werden: Ende waeromme hare E.E. niet hebben connen goet vinden, dar de particuliere ende verschillende opinie van seeckere vijf poincten op't stuck vande Predestinatie ende gevolge van dien, ... : ende so wel de Dienaers des Goddelijcken Woordts, als de Christelijcke Gemeynten, daer toe by authoriteyt ghehouden
PublishedAmstelredam : Marten Jansz. Brant, 1617
Description16 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Protest tegen de Verklaring (No. 1244) "Verclaringhe van de Heeren Staten van Hollandt ... kerckelijke wetten te maecken ende doen onderhouden ... 1617".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2357
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: tot Amstelredam, By Marten Jansz. Brant, Boeck-vercooper op 't Water, op den hoeck vande Vrouwe-steegh, inde Gereformeerde Catechismus. A[nn]o. 1617. Met Consent.
Signaturformel: A-B4.
Bibl. ReferenceKnuttel 2357 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1245 ; STCN 851006000
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407441 
Files
Verclaringe Vande Heeren Burgermeesteren, Raden, ende Vroedtschappen der Steden van Amstelredam, Enckhuysen, Edam, en[de] Purmereynde, Mede-leden vande Vergaderinghe der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Waer by hare E.E. in't corte ende naecktelijck verthoonen de getrouw affectie, ... tot den welstant der landen, ende kercken van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende hoe verre d'authoriteyt van een Christelijcke Hooge Overicheyt inde iegenwoordige Kerckelijcke dissensien, ende andere Religions [4.66 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0