Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche verschillen, Overt' stuck van die Praedestinatie ... oude Suyvere Waerheijt nae Gods woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden, (uijt verscheijdene Schriften van ... Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen : Ter noot in Druck verveerdiget tot onderrichtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke Lasteringen, Waermede Sij ... Valschelijck Worden beworpen
AuthorMatthisius, Assuerus
PublishedCampen : Willem Berendts, 1617
Description10 Blatt ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Het Voorbericht is ondertekend 29 September 1617. De eenstemmig Remonstrants-gezinde predikanten te Kampen waren Thomas Goswinius, Johannes Schotlerus, Everardus Voscuilius, Assverus Matthisius". - UB Gent, Unicat: "A.h. slot ondertek. door Thomas Goswinius, Everardus Voscuilius, Johannes Schotlerus en Assuerus Matthisius, van wie de laatste de belangrijkste bijdragen leverde".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2424
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Campen, Ghedruckt By Willem Berendts, Anno 1617.
Bibl. ReferenceKnuttel 2424 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1300 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1508 ; STCN 831670630
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407355 
Files
Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche verschillen, Overt' stuck van die Praedestinatie ... oude Suyvere Waerheijt nae Gods woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden, (uijt verscheijdene Schriften van ... Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen [5.18 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0