Title / Description
Matthisius, Assuerus: Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche [...] : Ter noot in Druck verveerdiget tot onderrichtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke Lasteringen, Waermede Sij ... Valschelijck Worden beworpen. Campen : Willem Berendts, 1617