Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een Helder Licht, Daer in klaerlick ghesien wort, dat d'Arminianen niet alleen de oorsaecke zijn van de hedendaechsche twisten der Kercken ende Landen, etc., Maer datse oock arbeyden (door liegen, lasteren, en[de] valsch beschuldigen) om de oude ware Gereformeerde Religie, ende alle liefhebbers der selver uyt te roeyen, door Inquisitie, ofte Vervolginge, gelijck hier door hare onchristelicke daden betoont wort : Hier in wort oock bewesen dat der Arminianen drijven ofte oppinie niet alleen absurt ende grouwelick is, Maer dat het oock strijdt, I. Tegen haer eyghen Schriften ... II. Tegen onse Christelicke Confessi ende Catechismum. III. Tegen veel klare texten der Heyliger Schrift; Derhalven ... Ketterie ... Sinoden ... veroordeelt. Mitsgaders de redenen, waerom ... vyanden der waerheyt, ... hebben. Alles vervatet ende beschreven in twee brieven, Den eenen uyt Brussel, door Iob Eenvout, Den anderen door Vrederijck Goemaer, uyt Amsterdam, Met consent van den Oppersten Prince der Princen. ; [... Amsterdam, Inden Jare, 1617. Finis.] / Vervatet ... door Iob Eenvout ; Vrederijck Goemaer. [Vincent van Drielenburch]
AuthorDrielenburch, Vincent van
ParticipantsEenvout, Job ; Goemaer, Vrederijck
Published[Amsterdam] : [S.n.], 1617
Description64 Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Verfasser ermittelt in UB Gent, Unicat.
Unterscheidungsmerkmal: A1v, Zeile 2-3: gemaect,|| Of.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2462
Bibl. ReferenceKnuttel 2462 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1327 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1516 ; STCN 861206622
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407337 
Files
Een Helder Licht, Daer in klaerlick ghesien wort, dat d'Arminianen niet alleen de oorsaecke zijn van de hedendaechsche twisten der Kercken ende Landen, etc., Maer datse oock arbeyden (door liegen, lasteren, en[de] valsch beschuldigen) om de oude ware Gereformeerde Religie, ende alle liefhebbers der selver uyt te roeyen, door Inquisitie, ofte Vervolginge, gelijck hier door hare onchristelicke daden betoont wort [16.94 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0