Title

Een Helder Licht, Daer in klaerlick ghesien wort, dat d'Arminianen niet alleen de oorsaecke zijn van de hedendaechsche twisten der Kercken ende Landen, etc., [...] : Hier in wort oock bewesen dat der Arminianen drijven ofte oppinie niet alleen absurt ende grouwelick is, Maer dat het oock strijdt, I. Tegen haer eyghen [...] / Vervatet ... door Iob Eenvout ; Vrederijck Goemaer. [Vincent van Drielenburch]. [Amsterdam] : [S.n.], 1617