Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Spaenschen Raedt, Hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen onder t' ghebiedt van den Coninck van Spagnien : Tot waerschouwinghe van alle vroome Nederlanders, voornaemelijck die in Regeringhe der selve Landen zijn, uyt de uytgheghevene schriften van Spaensche Raet Luyden, kortelijck ende getrouwelijck / door een Liefhebber des Vaderlantds uytghetrocken ende t'samen ghesteldt
PublishedFraneker : Lamrinck, 1617
Description13 Seiten ; 4 : Titelvignette Wappen und Krone
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Geschreven naar aanleiding van de geschriften van Puteanus en Lipsius over de Treves".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2460
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Franeker, Ghedruckt by Jan Lamrinck, Boeckdrucker Ordinaris, der H. H. Staten van Frieslant, Anno 1617.
Bibl. ReferenceKnuttel 2460 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1323 ; STCN 830649816
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407289 
Files
Spaenschen Raedt, Hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen onder t' ghebiedt van den Coninck van Spagnien [3.78 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0