Title / Description
Spaenschen Raedt, Hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen onder t' ghebiedt van den Coninck van Spagnien : Tot waerschouwinghe van alle vroome Nederlanders, voornaemelijck die in Regeringhe der selve Landen zijn, uyt de uytgheghevene schriften van Spaensche [...] / door een Liefhebber des Vaderlantds uytghetrocken ende t'samen ghesteldt. Franeker : Lamrinck, 1617