Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Noodtwendigh Ende Levendigh Discours, Van eenighe getrouwe Patriotten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen Staet : Waer inne oprechtelijc ende levendigh verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen: Met de noodighe middelen om die te remedieren. In 't Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden
AuthorAerssen, François van
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Edition
Desen lesten Druck is van veel Druck-fauten ghesuyvert, ende oock met inghevoeghde reghelen ende woorden vermeerdert
Description24 Seiten ; 4 : Titelvignette mit sitzendem Tier
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Zeile 8-9: ghe-||raeckt zijn. - Zeile 15-16: "Desen lesten Druck ..." in lateinischer Schrift. - B2, Zeile 29: Landen, -
Signaturformel: A-C4.
Tiele: "Compresser druk, herdruk ...". "Hevig schotschrift tegen [Johan van] Oldenbarnevelt, [Hugo] de Groot, e.a. van een bekwame hand. Men hield voor auteur of uitgever Francois Aerssens ... een eerzuchtig man, die meende door Oldenbarnevelt verongelijkt te zijn, en daarom veel tot zijn val toebracht ...".
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedrvckt, By 't recht voorstant in Hollandt, Anno 1618.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1449
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407258 
Files
Noodtwendigh Ende Levendigh Discours, Van eenighe getrouwe Patriotten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen Staet [7.81 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0