Title / Description
Aerssen, François van: Noodtwendigh Ende Levendigh Discours, Van eenighe getrouwe Patriotten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen Sta [...] : Waer inne oprechtelijc ende levendigh verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen: Met [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618