Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ivstificatie Van de Procedueren, by Schout, Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, gehouden inden Jare xvjc. ende zven-thien, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe Persoonen, binnen de zelve hare Stadt : Mitsgaders Eenighe Copien ende Extracten, dienende tot naerder verklaringhe ende verificatie vanden i-nhouden [!] der zelver Ivstificatie
PublishedHaerlem : Rooman, 1618
Description91 Seiten, 1 ungezählte Seite ; 4 : Druckermarke, Wappen
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Kerkgeschillen te Haarlem". "op de laatste blz. het Wapen van Haarlem"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2553
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Haerlem. Ghedruckt by Adriaen Rooman, Ordonnaris Stadts-Boeck-Drucker, woonende in de Keningh-straet, in de vergulde Parsse. Anno 1618.
Paginierfehler: S. 91 als 16. - Signaturformel: A-L4, M2.
Bibl. ReferenceKnuttel 2553 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1387 ; STCN 823040550
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407184 
Files
Ivstificatie Van de Procedueren, by Schout, Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, gehouden inden Jare xvjc. ende zven-thien, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe Persoonen, binnen de zelve hare Stadt [22.64 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0