Title / Description
Ivstificatie Van de Procedueren, by Schout, Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, gehouden inden Jare xvjc. ende zven-thien, teghens eenighe [...] : Mitsgaders Eenighe Copien ende Extracten, dienende tot naerder verklaringhe ende verificatie vanden i-nhouden [!] der zelver Ivstificatie. Haerlem : Rooman, 1618