Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copye, Van den Lasterlijcken Brief Van Verlaen, In den Haerlemschen Harminiaen ghementioneert, met korte Annotatien gheillustreert : Ghelijck mede van den Brieff aen de H. Burghemeesteren, van den selfden ter selfder tijdt gheschreven, tot blijck der waerheyt ghepubliceert.
AuthorLaen, Gerrit van der
RecipientGeesteranus, Henricus
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description37 Seiten, 1 ungezählte Seite ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Met Verlaen is de Remonstrantsgezinde Haarlemse burgemeester Gerrit van der Laen bedoeld. De bewuste brief is gericht aan de Haarlemse predikant Henricus Geesteranus, dagtekent 7 Augustus 1615, en behelst zijn gevoelens over de kerkelijke geschillen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2558
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren, 1618.
Enthält u.a.: Copye Van den Brief van Verlaen, aen Henricum geschreven, om den Kercken-Raedt te behandighen. a Reverende D[omi]ne Gesterane / G. V. Laen. - Copye Van den Brieff, aen de Heeren Ter selfder tyt gheschreven/ G. vander Laen.
Bibl. ReferenceKnuttel 2558 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1393 ; STCN 861199391
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407151 
Files
Copye, Van den Lasterlijcken Brief Van Verlaen, In den Haerlemschen Harminiaen ghementioneert, met korte Annotatien gheillustreert [10.08 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0