Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Geessel Om uyt te dryven den Arminiaenschen Quel-Gheest : By een ghebracht om te bedwinghen de vermetene curieusheyt van eenen onbekenden Vrager, noopende de Predestinatie ende salicheyt der onmondigher kinderen, in een boecxken dat hy den Quelgheest gheintituleert heeft. Tot waerschouwinghe ende onderrechtinghe van alle ware Ghereformeerde Christenen
AuthorTrigland, Jacobus
PublishedAmstelredam : Marten Jansz. Brant, 1618
Description32 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De Quel-geest".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2524
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: t' Amstelredam, Voor Marten Jansz. Brant, Boeck-verkooper, woonende na Mey in 't Grave-straetjen, inde Ghereformeerde Catechismus, 1618. - Signaturformel: A-D4, Some copies D3 signed C3.
Bibl. ReferenceKnuttel 2524 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1369 ; STCN 850666546
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407113 
Files
Geessel Om uyt te dryven den Arminiaenschen Quel-Gheest [9.17 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0