Titel / Beschreibung
Trigland, Jacobus: Geessel Om uyt te dryven den Arminiaenschen Quel-Gheest : By een ghebracht om te bedwinghen de vermetene curieusheyt van eenen onbekenden Vrager, noopende de Predestinatie ende salicheyt der onmondigher kinderen, [...]. Amstelredam : Marten Jansz. Brant, 1618