Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Na-Sporingh, Hoe ende in wat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Orangien, Hoogh-loffelijcker memorie, De Bescherminghe deser Landen heeft aenghenomen : Om de Neder-landtsche Belijdenisse, als in allen deelen met Godts woordt accorderende, te mainteneren: En t' Gevoelen der Contra-Romonstranten [!], in't stuck vande Predestinatie met den aencleven vandien, als Schrift-matigh over al in te voeren / [Jacobus Taurinus]
AuthorTaurinus, Jacobus
Published[S.l.] : [S.n.], 1617
Description15 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Door Jacobus Taurinus, predikant te Utrecht".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2464
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt in't Jaer 1617.
Bibl. ReferenceKnuttel 2464 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1328 ; STCN 861210093
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407090 
Files
Na-Sporingh, Hoe ende in wat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Orangien, Hoogh-loffelijcker memorie, De Bescherminghe deser Landen heeft aenghenomen [4.44 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0