Title / Description
Na-Sporingh, Hoe ende in wat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Orangien, Hoogh-loffelijcker memorie, De Bescherminghe [...] : Om de Neder-landtsche Belijdenisse, als in allen deelen met Godts woordt accorderende, te mainteneren: En t' Gevoelen der Contra-Romonstranten [!], in't [...] / [Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1617