Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De rechte Spore ende Aenwijsinghe, Dat de Doorluchtighe ende hoogh-gheboren Vorst ende Heere, De Prince van Orangien hooch-loflicker Memorie, de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden, volgende syne Pr. Excel. Apolog. pag. 42. lin.20 & leg. leste editie : Bestaende de zelve Religie wt de Prophetische ende Apostolische heylighe Gheschriften ... Dienende (by maniere van een Voor-looper) tot wederleginghe van de wel-schijnende gheintituleerde, doch slimme Nasporinge onlangs zonder behoorlic respect van Princen ende Heeren, Regeerders deser Landen ...ontrouwelick ende ondanckbaerlick voorts-ghekomen / Metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L.
ParticipantsOranje-Nassau, Willem van
Published's-Graven-Haghe : Meuris, 1617
Description26 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2467
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: In 's Graven-Haghe, By Aert Meuris, Boeck-verkooper inde Papestraet/ inden Bybel. Anno 1617. - Signaturformel: A-C4, D1.
Betreft: Na-sporingh, hoe ende in wat manieren de ... prince van Orangien ... / Jacobus Taurinus. 1617. - Enthält u.a.: Epitaphium.
Bibl. ReferenceKnuttel 2467 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1330 ; STCN 852271018
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407074 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10689793-5 
Files
De rechte Spore ende Aenwijsinghe, Dat de Doorluchtighe ende hoogh-gheboren Vorst ende Heere, De Prince van Orangien hooch-loflicker Memorie, de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden, volgende syne Pr. Excel. Apolog. pag. 42. lin.20 & leg. leste editie [7.2 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0