Title / Description
De rechte Spore ende Aenwijsinghe, Dat de Doorluchtighe ende hoogh-gheboren Vorst ende Heere, De Prince van Orangien hooch-loflicker Memorie, de bescherminghe [...] : Bestaende de zelve Religie wt de Prophetische ende Apostolische heylighe Gheschriften ... Dienende (by maniere van een Voor-looper) tot wederleginghe van [...] / Metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L. 's-Graven-Haghe : Meuris, 1617