Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Reuck-Appel, Af-ghevende den lieffelijcken Geur van de Daden des Doorluchtighen ende Hoogh-gebooren Vorsts, den Prince Van Orangien, Hoogh-Loffelijcker ghedachten: Teghen De quade Lucht : onlanghs by een On-ervaren Wey-man veroorsaeckt, door het Op-doen ende Aenwijsen van een Valsche, fenijnighe Spore, Tot Verdedingh vande Op-rechte Na-Sporingh: Bethoonde hoe verre der Contra-Remonstranten Doen van het Christelijck voornemen des voornoemden Vorsts is verschelende; Met een Cort Historisch Verhael, Van den Grondt ende Aen-vangh der Neder-lantsche Oorloge. Vervattende onder anderen t'gheen onlanghs is ghepasseert binnen Ovdewater / Gestelt door een Lief-hebber der Neder-landtsche Vriiheydt [i.e. Jacobus Taurinus]
AuthorTaurinus, Jacobus
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description88 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Kerkgeschillen te Oudewater, vóór 1618".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2562
Unterscheidungsmerkmal u.a.: Titelblatt: Zeile 3: Doorluchtighen ; Hoogh-gebooren, Zeile 6: Hoogh-Loffelijcker ghedachten, Zeile 10: Op-doen, Zeile 23: Gestelt.
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt te Philadelphi. M.DC.XVIII. - Fictitious places without the name of a printer/publisher.
Enthält u.a.: Ghedicht Op T' generael Privilegie ... - Klinck-Dicht. - Claegh-Dicht Van de Maeght Der Nederlantsche Vryheydt, Over de schadelijcke Doodt, van haren Trouwen Bescherm-Heer den Prince Van Orangien. - Graf Ende Iaer-Dicht, Vervattende cortelijck de Trouwe, die, Hoogh-Loffelijcker Memorie, den Prince Van Orangien Aen de Vereenighde Nederlanden heeft bewesen, En 't Iaer van zijn doot.
Bibl. ReferenceKnuttel 2562 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1398
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407029 
Files
Reuck-Appel, Af-ghevende den lieffelijcken Geur van de Daden des Doorluchtighen ende Hoogh-gebooren Vorsts, den Prince Van Orangien, Hoogh-Loffelijcker ghedachten: Teghen De quade Lucht [23.07 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0