Title / Description
Reuck-Appel, Af-ghevende den lieffelijcken Geur van de Daden des Doorluchtighen ende Hoogh-gebooren Vorsts, den Prince Van Orangien, Hoogh-Loffelijcker [...] : onlanghs by een On-ervaren Wey-man veroorsaeckt, door het Op-doen ende Aenwijsen van een Valsche, fenijnighe Spore, Tot Verdedingh vande Op-rechte Na-Sporingh: [...] / Gestelt door een Lief-hebber der Neder-landtsche Vriiheydt [i.e. Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1618